top of page

Amicale de Loisirs de Côte d'Or

Public·32 membres
Austin Murphy
Austin Murphy

Buod Ng Salawahang Pag Ibig Ni L


Kung gusto mo ng kasamaan, hindi ito matatawag na pag-ibig. Kung walang pag-ibig walang pagkakaisa at lahat ng gawain ay binabalewala. Ang pag-ibig ay nagmumula sa mga kilos ng puso. Ang kasamaan ay maaaring minsan ay pag-ibig, ngunit ito ay humahantong sa kalupitan at kasakiman. Ang pag-ibig ang tanging nagpapasaya sa atin at nagbibigay ng pag-asa sa ating lahat.
Buod Ng Salawahang Pag Ibig Ni L


Download Zip: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ftinourl.com%2F2uc2xg&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw217qefTLfrVqaO0DM_cVVGAng trabaho ay nangangailangan ng kooperasyon at empatiya. Ang masasama ay yaong nagdudulot ng kaguluhan, pagkamakasarili at alitan sa mga tao, na ginagawa silang mahina. Ganito nawawala ang pag-ibig. Sino ang makapagsasabi kung ano ang nagawa ng pag-ibig? Magiging madali ang lahat kung mahal natin ang isa't isa. Ngunit ang hindi marunong magmahal ay hindi nakakaranas nito.


Dahil nga sa pagkamuhi sa nakagisnang buhay bilang mayaman at anak ng isang marahas na may-salapi, nilisan ni Felipe ang tahanan ng kaniyang ama para mamuhay bilang kaisa ng mga maralita. Iniwan niya ang marangyang pamumuhay upang makasama ang mga karaniwang uri ng mga mamamayan ng lipunan. Nakitira si Felipe sa tahanan ng isang amain sa kumpil sa Maynila. Subalit kinamuhian din niya ang amaing si Don Ramon dahil wala itong pinagkaiba sa kaniyang ama: mayaman din at malupit sa mga tauhan nito. Umibig si Felipe kay Tentay, isang babaeng mahirap subalit may dangal. Pinilit si Felipe ng kaniyang ama na magbalik sa kanilang kabahayan sa bayan ng Silangan, ngunit napalayas lamang dahil sa pagtuturo ni Felipe sa mga tauhang magbubukid at utusan sa bahay ng kanilang mga likas na karapatan bilang tao.[1]


May tatlong anak si Don Ramon, na amain ni Felipe, at inibig ni Delfin ang isa sa mga ito. Nang magbunga at magdalang tao si Meni, itinakwil ito ni Don Ramon. Sumama si Meni sa kasintahang si Delfin at namuhay bilang isang mahirap. Dahil sa ginawang ito ni Meni, nilisan ni Don Ramon ang bansang Pilipinas, kasama ang isang tinatangkilik at kinakasamang katulong sa bahay. Napatay si Don Ramon habang nasa New York, kaya't binalik ang kaniyang bangkay sa Pilipinas. Si Ruperto, ang dating nawawalang kapatid ni Tentay, ang nagbunyag ng dahilan kung bakit pinaslang si Don Ramon: ang kalupitan nito sa kaniyang mga utusan.[1]


À propos

L' Amicale de Loisirs de Côte d'Or organise chaque année un...

membres

Page de groupe: Groups_SingleGroup
bottom of page